صبح و سلام

صبح که میشه خروسم

می زنه زیر آواز

میگه دیگه بیدار شو

کوچولو از خواب ناز

 

از رختخواب دربیا

خورشید خانم بیداره

زمین چه روشن شده

با نور اون دوباره!

 

پاشو دیگه عزیزم

پاشو با لب خندون

سلام بکن  به بابا

به مادر مهربون

 

/ 1 نظر / 25 بازدید

خیلی قشنگ بود . ممنون