لاکپشت

رفتم کنار دریا

رو ساحل و ماسه ها

یک لاک پشت دیدم

رو لاکش دست کشیدم

لاک پشته خیلی ترسید

فوری تو لاکش خزید

رفت زیر اون لاک تنگ

شد مثل  یک تکّه سنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید