مسجد

مسجد یک خانه ی پاک

مسجد جای نماز است

جای رکوع و سجده

جای راز و نیاز است

http://www.taghribnews.com/images/docs/000023/n00023927-b.jpg

 

مسجد جای پاکان است

خوبان و صالحان است

جای صحبت با خدا

خدای مهربان است

مسجد سنگر می شود

هنگام جنگ و پیکار

با دشمن ستمگر

زشت و پلید و خونخوار

مسجد اصل و اساسش

تقوا هست و طهارت

این خانه ی خدایی

جای زهد و عبادت

یک مؤمن مسلمان

در مسجد هم تمیز است

این بنده ی پاکیزه

پیش خدا عزیز است

خدا پاکیزگان را

همیشه دوست دارد

خوبان و صالحان را

همیشه دوست دارد

 (شاعر:مهری طهماسبی دهکردی)

/ 0 نظر / 12 بازدید