شعر کودکانه

با چشمم دنیا می ببینم

این جا را آن  جا را می ببنم

 باپایم دنیا را می گردم

در این جا در آن جا می گردم

با دستم دنیا را می گیریم

این ها را آن ها را می گیریم

 باقلبم دنیا را می خواهم

مادر را بابا را می خواهم

 

/ 0 نظر / 10 بازدید