شعر سوره ی ناس

بگو که ای خدایا

پناه من تو هستی

تویی که راه خو د را

به روی من نبستی

پروردگار انسان 

ای خدای همربان

پناه  می آرم به تو

از حمله های شیطان

/ 3 نظر / 14 بازدید
مینا

سلام . عید شما مبارک

صحرا

عید شما مبارک سحر خانوم[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

آفرین . خیلی قشنگ و جالب بود .