خانه ی ما

یک خانه داریم

مانند گلدان

گل های آن

بابا و مامان

من دوست دارم

پروانه باشم 

هر روز توی

 این خانه باشم

پر می زنم من

 این جاو آن جا

اطراف این

گل های زیبا

 

/ 0 نظر / 9 بازدید