دهه ی فجر مبارک

 

بیا بیا که شمیم بهار می‏آید


دل رمیده ما را قرار می‏آید


سر از افق بدرآورد صبح آزادی


سرود فتح و ظفر زین دیار می‏آید


بیا که شد سپری دوره تباهی‏ها


زمان سروری و اقتدار می‏آید


گریخت ظالم و برچیده شد بساط ستم


نهال حق و عدالت به بار می‏آید


بیا که گر رود اهریمن از وطن بیرون


فرشته از طرف کردگار می‏آید


خوش آمدی به وطن مقدمت گرامی‏باد


صدای هلهله از هر گذار می‏آید

 

 

 


دهه ی فجر مبارک باد

 

/ 0 نظر / 11 بازدید