دوچرخه

دوچرخ دارم،قشنگم

قشنگ و رنگارنگم

پاگیره دارم برات

تو پا بزن با پاهات

صندلی گرم و نرم

بشینی و بدی لم

بشین روی صندلی

زود پابزن، فسقلی

با هم بریم بگردیم

شاد بشیم  و بخندیم

………………………………………… 

شاعر:ساسان میردشتی

/ 1 نظر / 16 بازدید
صحرا

چقدر زیبا بود . ممنون