دعا

خدایا به من کمک کن تا قدر همه ی چیزهای با ارزشی را که به

من داده ای بدانم و اضافه خوراکی ها و میوه های خوشمزه را دور

نریزم تا تو مرا بیشتر دوست داشته باشی

/ 0 نظر / 4 بازدید