شعر سوره ی کوثر

 

با نام خدا خدای زهرا

دل های همه به یاد زهرا

کوثر به جهان خداعطا کرد

یا دست گره گشای زهرا

ره گم نکند هم آنکه در حشر

دل داده به ما جرای زهرا

آسوده برد تورا بر افلاک

لطف وکرم و وفای زهرا

/ 0 نظر / 12 بازدید